Alguns Esboços... [Assaigos sociologics de Julio Souto]

Conclusió sintética dels pensaments sobre el curs del Salvador Cardús. Punts per a posteriors desenvolupaments.